Τα NutrActive® – ΝΡΚ σύνθετα πολυθρεπτικά λιπάσματα

Τα NutrActive® – ΝΡΚ σύνθετα πολυθρεπτικά λιπάσματα

Τα NutrActive® – ΝΡΚ σύνθετα πολυθρεπτικά λιπάσματα

Τεχνική ενημέρωση από την ΕΛΛ.ΑΓΡΟ.ΛΙΠ . για τα λιπάσματα NutrActive® – ΝΡΚ  πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19-10-17 στην Ορεστιάδα .
Τα NutrActive® – ΝΡΚ είναι σύνθετα πολυθρεπτικά λιπάσματα που ενσωματώνουν όλη τη σύγχρονη τεχνογνωσία στον τομέα της θρέψης των καλλιεργειών.

Χαρακτηρίζονται από την ισορροπημένη αναλογία, την ειδική μορφή, και την πληρότητα των θρεπτικών στοιχείων που απαιτούνται για την ισορροπημένη θρέψη των καλλιεργειών.
Η υψηλή διαλυτότητα, η άριστη κοκκομετρία, και η αυξημένη περιεκτικότητά τους σε Θείο, μεγιστοποιούν την διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και προωθούν την καλή εγκατάσταση και την εύρωστη ανάπτυξη των φυτών. Ταυτόχρονα μέσω του Επιβραδυντή Νιτροποίησης προσφέρουν μακρόχρονη και ολοκληρωμένη θρέψη στις καλλιέργειες που λιπαίνονται με αυτά.

Τα λιπάσματα NutrActive® – ΝΡΚ αναπτύχθηκαν με κριτήριο τις ειδικές απαιτήσεις της δενδροκομίας, της αμπελουργίας , των κηπευτικών, των σιτηρών και των βιομηχανικών φυτών και αποτελούν την ιδανικότερη επιλογή για τη βασική και επιφανειακή λίπανση αυτών των καλλιεργειών.
Δείτε εδώ το φυλλάδιο των λιπασμάτων NutrActive.
Οι παραγωγοί μπορούν να ενημερωθούν για την τεχνολογία NutrActive® – ΝΡΚ από τους Γεωπόνους της Ένωσης στα κατά τόπους πρατήρια γεωργικών εφοδίων της Ένωσης  όπου μπορούν να τα προμηθεύονται.