Οι πιστοποιημένοι σπόροι σκληρού και μαλακού σίτου

Η περιοχή Ορεστιάδας παραδοσιακά αλλά και στην ουσία , αποτελεί μια περιοχή σιτηρών .
Οι πλειοψηφία των εκτάσεων διαχρονικά καλλιεργείται με σιτηρά (σιτάρι σκληρό η μαλακό , κριθάρι , αραβόσιτο} .

Η σποροπαραγωγή της Ένωσης Ορεστιάδας είναι η παλαιότερη αλλά και η πιο δυναμική στον τομέα της στην περιοχή.


Στις εγκαταστάσεις μας (Ρίζια , Ορεστιάδας ) αποθηκεύουμε, επεξεργαζόμαστε και διανέμουμε τους πιστοποιημένους σπόρους σιτηρών εδώ και πολλά χρόνια .
Έχει γίνει κοινή συνείδηση πλέον στους πελάτες μας , ότι ο "καλός ο σπόρος, είναι ο σπόρος της Ένωσης "


 • παράγουμε πιστοποιημένους σπόρους σιτηρών από το 1995
 • αξιολογούμε , συγκρίνουμε και επιλέγουμε τις ποικιλίες που προσαρμόζονται καλύτερα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής
 • επιλέγουμε ποικιλίες αποδοτικές, με καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά
 • η παραγωγή τους, πραγματοποιείται, με επιλεγμένους παραγωγούς, σε επιλεγμένους αγρούς
 • με αυστηρούς ελέγχους στην τυποποίηση του τελικού προϊόντος
 • καλύπτουμε τις ανάγκες των παραγώγων της περιοχής σε πιστοποιημένους σπόρους .

Οι πιο αξιόπιστοι σπόροι σκληρού και μαλακού σίτου , για τους επαγγελματίες αγρότες μας
η Ένωση Ορεστιάδας πάντα κοντά στις ανάγκες της αγροτικής παραγωγής .


Σποροπαραγωγή 2020 :


Οι ποικιλίες σκληρού σίτου

ATHORIS


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ
Νέα ποικιλία σκληρού σίτου με άριστες αποδόσεις και πρώιμη συγκομιδή.
Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των εδαφών από μέσης και χαμηλής γονιμότητας μέχρι και εύφορα εδάφη, όπου και καταφέρνει να επιτυγχάνει τις υψηλότερες αποδόσεις.
Έχει μεγάλη ευελιξία στον χρόνο σποράς, επιτρέποντας την καλλιέργειά του, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές και πάντα με τις ίδιες εξαιρετικές αποδόσεις.
Για την μεταποίηση έχει εξαιρετικό προφίλ ποιότητας, τόσο από άποψη δείκτη γλουτένης όσο και του Yellow Index.
 • Εκατολιτρικό = 81-85
 • Πρωτεΐνες= 13,5% - 15%
 • Δείκτης Γλουτένης= 93
 • Ξηρά Γλουτένη= 13%
 • Δείκτης Υαλώδη= 25
Προϊόν της Limagrain

MONASTIR


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ

Πρώιμη ποικιλία σκληρού σίτου , γαλλικής προέλευσης – RAGT, με πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής και μεγάλη προσαρμοστικότητα σε διάφορες εδαφοκλιματικές συνθήκες.
Παράγει καρπό πολύ καλής ποιότητας, με υψηλό δείκτη γλουτένης.
 • Ύψος: μέσο
 • Αντοχή σε παγετό: πολύ καλή
 • Αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες: πολύ καλή
 • Αδέλφωμα: πολύ καλό
 • Αντοχή σε πλάγιασμα: εξαιρετική
 • Αντοχή σε σκωριάσεις: πολύ καλή
 • Αντοχή σε σεπτόρια: καλή
 • Αντοχή σε ωίδιο: πολύ καλή
 • Εκατολιτρικό βάρος σπόρων: υψηλό
 • Χρόνος σποράς: Οκτώβριος – Δεκέμβριος.

SECOLO


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ

Παραγωγικότητα σε όλα τα περιβάλλοντα
Μεσοπρώιμο
 • Υψηλή παραγωγή
 • Σταθερότητα παραγωγής
 • Προσαρμοστικότητα σε διαφορετικά περιβάλλοντα
 • Εξαιρετικής ποιότητας σιμιγδάλι
 • Άριστη αντοχή σε περιβάλλον stress (λόγω βιοτικών αλλά και αβιοτικών παραγόντων)
 • Θετική ανταπόκριση σε αζωτούχα λίπανση

 • Σποροπαραγωγή 2020 :


  Οι ποικιλίες μαλακού σίτου

  CALIFA SUR


  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: ΣΙΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ

  Πρώιμη Ποικιλία μαλακού σίτου που συνδυάζει μοναδικά απόδοση παραγωγής και ποιότητα κόκκου.
  • Εξαιρετική αντοχή στο λέκιασμα και πολύ καλά αγρονομικά χαρακτηριστικά και αποδόσεις.
  • Εξαιρετική αντοχή στο πλάγιασμα.
  • Είναι χαμηλό φυτό,στο οποίο η καλή αζωτούχος λίπανση μεγιστοποιεί την παραγωγή.
  • Μεγάλη ευελιξία στον χρόνο σποράς.
  • Μεγάλο δυναμικό παραγωγής, το οποίο βελτιστοποιείται από τις τεχνικές καλλιέργειες (Πυκνότητα σποράς, Λίπανση, Γονιμότητα αγρού).
  • Ανθεκτική ποικιλία στο Clortorulon.

  ZANZIBAR


  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: ΣΙΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ

  Mεσοπρώιμη ποικιλία μαλακού σιταριού, γαλλικής προέλευσης - RAGT, με προσαρμοστικότητα σε όλη τη μεσογειακή ζώνη. Προσφέρει σταθερά πολύ υψηλές αποδόσεις.
  • Ύψος: μέσο
  • Αντοχή σε παγετό: πολύ καλή
  • Αντοχή σε πλάγιασμα: πολύ καλή
  • Αντοχή σε σκωριάσεις: πολύ καλή
  • Αντοχή σε σεπτόρια: καλή
  • Αντοχή σε ωίδιο: πολύ καλή
  • Εκατολιτρικό βάρος σπόρων: μέσο -υψηλό
  • Χρόνος σποράς: Οκτώβριος-Δεκέμβριος.


  Η αρχή έγινε με το όνειρο να καλύψουμε τις τοπικές ανάγκες σε πιστοποιημένους σπόρους κυρίως σκληρού σίτου.


  Μέχρι τότε οι πιστοποιημένοι σπόροι προέρχονταν από άλλες περιοχές της χώρας, άλλα και πολύ συχνά από εισαγωγές , από το εξωτερικό.
  Αποτέλεσμα - οι τιμές τους ήταν πολύ υψηλές για τον παραγωγό, και σε χρονιές με έλλειψη σπόρου, απαγορευτικές .
  Εκσυγχρονίσαμε τις εγκαταστάσεις του σπορόκεντρου , με εδικά μηχανήματα τυποποίησης, διαλογής και συσκευασίας σπόρων.
  Ξεκινήσαμε με παραγωγούς επιμελείς στην καλλιέργεια του σκληρού σταριού και συνεχίζουμε ακόμα.
  Τα κριτήρια μας είναι σταθερά
  • ποικιλίες σιτηρών, προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες
  • προσεγμένη συσκευασία
  • καλή φυτρωτική ικανότητα
  • ποιότητα στο σπόρο .

    Στα Ρίζια Ορεστιάδας όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις μας , από το 1995 συνεχίζουμε την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων σιτηρών , δημιουργώντας τους σπόρους για μια αποδοτική και βιώσιμη καλλιέργεια σιτηρών .


   

  Οι πιστοποιημένοι σπόροι είναι διαθέσιμοι

  από τα Πρατήρια γεωργικών εφοδίων της Ένωσης – Πατήστε εδώ