Σπορά σιτηρών 2020

Σπορά σιτηρών 2020

Η σπορά των σιτηρών στις 15 Νοεμβρίου αγγίζει το 90-95 % στο βόρειο Έβρο .

δημοσίευμα-Ύπαιθρος χώρα-αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων για την τρέχουσα χρονιά

15 Νοεμβρίου Νέα Ορεστιάδα .

Οι καλές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τον Οκτώβρη αλλά και το πρώτο 15ημερο του Νοέμβρη , έδωσαν την ευκαιρία στους παραγωγούς για την κατάλληλη προετοιμασία των χωραφιών ώστε να ολοκληρωθεί σχετικά πρώιμα ,η σπορά των σιτηρών στην περιοχή μας .

Εκτίμηση για την πορεία σποράς σιτηρών στη Νέα Ορεστιάδα

  • σπορά μαλακού σίτου άνω του 95%.
  • σπορά σκληρού σίτου άνω του 90%.
  • αύξηση σε στρέμματα σιτηρών 20-25%