Σημεία συγκέντρωσης σίτου

Σημεία συγκέντρωσης σίτου

 • Άρζος – Σιλό Άρζου
 • Βύσσα -Σιλό Βύσσας
 • Θούριο -Σιλό Θουρίου-Σοφικού τηλ. 2552031608
 • Καρωτή
 • Καστανιές -Σιλό Καστανέων μπετόν
 • Καστανιές -Σιλό Καστανέων μεταλλικό -90
 • Κόμαρα -Σιλό Κομάρων τηλ. 2556022148
 • Νεοχώρι -Σιλό Νεοχωρίου πέτρινο
 • Ορεστιάδα – Σιλό Ορεστιάδας τηλ. 6974996380
 • Ορμενίο -Σιλό Ορμενίου
 • Πεντάλοφος -Σιλό Πενταλόφου
 • Πετρωτά -Σιλό Πετρωτών
 • Πλάτη -Σιλό Πλάτης τηλ. 2556051615
 • Ρίζια – Σιλό Ριζίων τηλ. 2552094314
 • Στέρνα -Σιλό Στέρνας
 • Χελιδόνα -Σιλό Χελιδόνας