Σιτάρι μαλακό και σκληρό

Η καλλιέργεια των σιτηρών(σκληρό και μαλακό) καλύπτει τη μεγαλύτερη έκταση των στρεμμάτων της περιοχής μας . Το μαλακό σιτάρι κατευθύνεται στην εγχώρια βιομηχανία , για παραγωγή αλεύρων . Το παραγόμενο προϊόν του σκληρού σίτου έχει κυρίως εξαγωγική κατεύθυνση, σε βιομηχανίες ζυμαρικών , λόγω της ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας του.

Μαζί σας από το 1944 , έχουμε μεγαλώσει πολλές γενιές ............