Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι

εντός του έτους 2021, προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση σχετικών Προσκλήσεων για το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2021 (έτος αναφοράς).

Το έτος 2022 θα αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων για τις προσκλήσεις που θα προκηρυχτούν.

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/2021/prodiavouleush_metro11_090421.pdf