ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

της Ένωσης Ορεστιάδας
Σκρα 19 - Ορεστιάδα
Το Πρακτορείο Ασφαλειών της Ένωσης Ορεστιάδας που λειτουργεί στα γραφεία της Οργάνωσης ( Σκρα19 - Ορεστιάδα).
▶️Προνομιακά Πακέτα για τους Αγρότες μας ,
στο βόρειο Έβρο .....❗️
▶️με την συνέπεια της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής
▶️με την υποστήριξη της Ένωσης Ορεστιάδας
 Πληροφορίες
Τμ. Ασφαλειών τηλ.2552081451 
Σκρά 19 - Ν. Ορεστιάδα
Το συνεταιριστικό πνεύμα της αλληλεγγύης βρίσκει εφαρμογή και 
 στον ανταγωνιστικό κλάδο της ασφαλιστικής αγοράς με το Πρακτορείο Ασφαλειών  της Ένωσης Ορεστιάδας
Εκπροσωπώντας δύο από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες της ασφαλιστικής αγοράς,
  •  την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
  • την ERGO (πρώην Αγροτική Ασφαλιστική)
το Πρακτορείο Ασφαλειών της Ένωσης Ορεστιάδας που λειτουργεί στα γραφεία της Οργάνωσης ( Σκρα19 - Ορεστιάδα).
 

 

 

 
 
Μια υπηρεσία που καλύπτει την αβεβαιότητα για το μέλλον και τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν.
Ο ασφαλισμένος γνωρίζει ότι θα έχει κοντά του τον ασφαλιστικό του πράκτορα όταν πραγματικά παραστεί ανάγκη ...
.
 


 
Με συνεταιριστικό πνεύμα,
με αξιοπιστία και
ειλικρίνεια
το Πρακτορείο Ασφαλειών της Ένωσης Ορεστιάδας είναι κοντά στον ασφαλισμένο αγρότη  
για άμεση και φιλική εξυπηρέτηση
και ανταπόκριση στις ανάγκες του.

 

 Για την Ασφάλισή σας

 
όλα τα προγράμματα !
 
Αυτοκίνητο 
 
Αυτοκίνητο Αγροτικό

 

 
Ελκυστήρας - Τρακτέρ

Θεριζο-αλωνιστική

Βαμβακο-συλλεκτική

 
 
Το συνεταιριστικό πνεύμα της αλληλεγγύης βρίσκει εφαρμογή και  στον ανταγωνιστικό κλάδο της ασφαλιστικής αγοράς με το Πρακτορείο Ασφαλειών  της Ένωσης Ορεστιάδας.
Εκπροσωπώντας μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες της ασφαλιστικής αγοράς,
τη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.
το Πρακτορείο Ασφαλειών της Ένωσης Ορεστιάδας που λειτουργεί στα γραφεία της Οργάνωσης ( Σκρα19 – Ορεστιάδα).
Προνομιακά Πακέτα για τους Αγρότες μας ,
στο βόρειο Έβρο …..❗️
▶️με την συνέπεια της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής
▶️με την υποστήριξη της Ένωσης Ορεστιάδας
Πληροφορίες
Τμ. Ασφαλειών τηλ.2552081451
Σκρά 19 – Ν. Ορεστιάδα