Εν Αρχή ην ......."ο Σπόρος" .

Εν Αρχή ην ......."ο Σπόρος" . Η επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας-υβριδίου από τον παραγωγό , η ποιότητα του σπόρου , η προσαρμοστικότητα του στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής ,παίζουν πρωτεύοντα ρόλο για μια καλή παραγωγή και ένα ικανοποιητικό γεωργικό εισόδημα .


Σπόροι μεγάλων Καλλιεργειών

Σπόροι μικρών Καλλιεργειών

Σπόροι Πατάτας Ανοιξιάτικοι

Σπόροι Πατάτας -ΕπίσπορηΣποροπαραγωγή σιτηρών της Ένωσης

Η αρχή έγινε με το όνειρο να καλύψουμε τις τοπικές ανάγκες σε σπόρους κυρίως σκληρού σίτου.


Ξεκινήσαμε με παραγωγούς επιμελείς στην καλλιέργεια του σκληρού σταριού και συνεχίζουμε ακόμα .
Εκσυγχρονίσαμε τις εγκαταστάσεις του σπορόκεντρου , με σύγχρονα μηχανήματα τυποποίησης, διαλογής και συσκευασίας .
Στα Ρίζια Ορεστιάδας όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις μας , από το 1995 συνεχίζουμε την παραγωγή ,
δημιουργώντας τους σπόρους για μια αποδοτική και βιώσιμη καλλιέργεια σιτηρών .Γεωτεχνικό – Πρατήρια γεωργικών εφοδίων

της Ένωσης Ορεστιάδας

Πατήστε εδώ

Σπόροι χειμερινών σιτηρών