Ποικιλίες Πατάτας

Η καλλιέργεια της πατάτας στην περιοχή μας έρχεται να αξιοποιήσει τα γόνιμα εδάφη , και να δώσει ένα προϊόν ποιοτικό και φρέσκο τόσο για την τοπική αγορά  όσο και για χονδρική πώληση .

Οι ποικιλίες που διακινούμε προσαρμόζονται στις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες της περιοχής Ορεστιάδας , δείχνοντας καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά και υψηλές παραγωγές μετά από δοκιμές και παρατήρησεις ετών. Νέες ποικιλίες συνεχώς μπαίνουν σε χωράφια των παραγώγων , αξιολογούνται και επιλέγονται οι καλύτερες  στη γκάμα των ποικιλιών μας.

 Διακινούμε για ανοιξιάτικη σπορά τις παρακάτω ποικιλίες :

  • BELMONDA : Μεσοπρώιμη ποικιλία με μεγάλη προσαρμοστικότητα και αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες, πολύ μεγάλη ομοιομορφία κονδύλων με ρηχά μάτια, άριστη για τυποποίηση σε μικρές συσκευασίες.
  • JAERLA  :Είναι πρώιμηολύ πρώιμη ποικιλία με υψηλή παραγωγική ικανότητα και μέσομεγάλο αριθμό κονδύλων.
  • LUISIANA : Εξαιρετική γεύση ,κιτρινόσαρκη,με οβάλ κονδύλους  ,
  • LISETA : Μεσοπρώιμη, ελαφρώς κιτρινόσαρκη,με οβάλ κονδύλους .
  • JELLY : Εξαιρετική γεύση , για τυποποίηση σε μικρές συσκευασίες. Καλή αποθηκευτική ικανότητα
  • SPUNTA  :Μεσοόψιμη ποικιλία πολύ υψηλών αποδόσεων. Έχει μεγάλου μεγέθους κονδύλους με ρηχά μάτια, ωραία γεύση και δυνατότητα μακράς αποθήκευσης. Κατάλληλη για τυποποίηση.