Ποικιλίες Πατάτας – επίσπορη καλλιέργεια

Ποικιλίες Πατάτας – επίσπορη καλλιέργεια

Η καλλιέργεια της επίσπορης πατάτας στην περιοχή μας έρχεται να αξιοποιήσει τα γόνιμα εδάφη, μετά από καλλιέργεια σιταριού -Ιούλιος.

 Τελικά παράγεται  ένα προϊόν ποιοτικό και φρέσκο,για τη χειμερινή περίοδο που απευθύνεται στην τοπική αγορά  όσο και για χονδρική πώληση .

Οι ποικιλίες που διαθέτουμε προσαρμόζονται στις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες της περιοχής Ορεστιάδας , δείχνοντας καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά και υψηλές παραγωγές μετά από δοκιμές και παρατήρησεις χρόνων  . Νέες ποικιλίες συνεχώς μπαίνουν σε χωράφια των παραγώγων , αξιολογούνται και επιλέγονται οι καλύτερες  στη γκάμα των ποικιλιών μας.

 Διακινούμε για καλοκαιρινή σπορά τις παρακάτω ποικιλίες από σποροπαραγωγικά κέντρα της Κύπρου και της Νάξου  :

  • LISETA : Μεσοπρώιμη, ελαφρώς κιτρινόσαρκη,με οβάλ κονδύλους .
  • VIVALTI   :Ψηλή παραγωγή , Μάλλον πρώιμη ,Ομοιόμορφο μέγεθος και σχήμα , Καλή ποιότητα μαγειρέματος , Καλή αποθηκευτική ικανότητα
  • SPUNTA  :Μεσοόψιμη ποικιλία πολύ υψηλών αποδόσεων. Έχει μεγάλου μεγέθους κονδύλους με ρηχά μάτια, ωραία γεύση και δυνατότητα μακράς αποθήκευσης. Κατάλληλη για τυποποίηση.
  • BUREN :Οι κόνδυλοι είναι μεγάλοι, επιμήκεις µε κίτρινη επιδερμίδα, ρηχούς οφθαλμούς και κίτρινη σάρκα. Είναι ανθεκτική στον περονόσπορο και στην ακτινομύκωση. ∆εν αποχρωματίζεται μετά το μαγείρεμα και είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους μαγειρέματος.
  • LUISIANA : Εξαιρετική γεύση ,κίτρινη σάρκα,με οβάλ κονδύλους  ,

 

Γεωτεχνικό τμήμα Ένωσης Ορεστιάδας