Πληρωμές ενεργειακού ηλιάνθου 2020

Πληρωμές ενεργειακού ηλιάνθου 2020

Συμβολαιακή ηλιάνθου 2021

Άρχισαν οι πληρωμές ενεργειακού ηλιάνθου 2020 από την Τρίτη 15/9/20 , στα γραφεία της Ένωσης Ορεστιάδας Σκρα 19 Ορεστιάδα , καθώς και στο κατάστημα μας στα Δίκαια για τους παραγωγούς της περιοχής Τριγώνου .

Οι συμβαλλόμενοι παραγωγοί ειδοποιούνται τηλεφωνικά από την υπηρεσία μας , ανάλογα με την ημερομηνία παράδοσης-τιμολόγησης του ηλιάνθου , να προσέλθουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής .

Εδώ να σημειώσουμε ότι η πληρωτέα τιμή του ηλιάνθου είναι 370 ευρώ ανά τοννο προϊόντος , όπως ακριβώς ορίζεται από τη σύμβαση .