Ο ρόλος του ασβεστίου στην δενδροκομία

Ο ρόλος του ασβεστίου στην δενδροκομία

Ο ρόλος του ασβεστίου στην δενδροκομία:

Αυξάνει την αντοχή των φρούτων
επάνω στην μονίλια και τους μετασυλλεκτικούς μυκήτες στους
ψυκτικούς θαλάμους.

Ο βασικός ρόλος του ασβεστίου είναι η σταθεροποίηση των φυτικών κυτταρικών δομών και η ισχυροποίηση των κυτταρικών τοιχωμάτων. Αυξάνει την αντοχή σε μυκητολογικές και βακτηριακές προσβολές (ιδίως των φρούτων)κατά τη συντήρηση τους σε ψυκτικούς θαλάμους. Επιμηκύνοντας τον χρόνο συντήρησης τους(self life).

Το ασβέστιο δεν μετακινείται εύκολα μέσα στα φυτά γι αυτό και οι ελλείψεις του εμφανίζονται στα ταχέως αυξανόμενα μέρη φυτών(νεαρά φύλλα και καρποί).Έτσι, παρόλο που συνήθως υπάρχει σε αφθονία στο έδαφος, πολύ συχνά παρατηρούνται ελλείψεις ασβεστίου, γι’ αυτό και ο εφοδιασμός των φυτών με ασβέστιο πρέπει να συνεχής και να συμπληρώνεται με διαφυλλικές εφαρμογές.

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις, που πλήττουν συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες την περιοχή της Σκύδρας(40°46′N 22°9′E), σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, ευνοούν την ανάπτυξη της μυκητολογικής ασθένειας μονίλιας (Monilia laxa, M. fructigena, M.fructicola).

Τα συμπτώματα εντοπίζονται σta άνθη, φύλλα, βλαστούς(νωρίς την άνοιξη) και στους καρπούς πριν από την συγκομιδή. Ο μύκητας διαχειμάζει (κατά τη διάρκεια του χειμώνα) στους μουμιοποιημένους καρπούς και τα πεσμένα φύλλα.

Τρόποι για την αντιμετώπισή της είναι η χρήση των κατάλληλων μυκητοκτόνων( επαφής και διασυστηματικών) ,αλλά συγχρόνως και εφαρμογές με διαφυλλικά σκευάσματα ασβεστίου.

Ένα βασικό πλεονέκτημα στην εφαρμογή σκευασμάτων ασβεστίου είναι ότι, δεν είναι φυτοπροστατευτικό σκεύασμα και μπορεί να γίνει και την τελευταία ημέρα πριν τη συγκομιδή(PHI 0gg.).

Καλλιεργητική αντιμετώπιση Μείωση των αζωτούχων λιπασμάτων, περιορισμός των αρδεύσεων και εφαρμογή τις ώρες της ημέρας. Καταστροφή των ζιζανίων που αποτελούν εστίες μόλυνσης, θερινό κλάδεμα για καλύτερο αερισμό και φωτισμό της κόμης του δένδρου.

Λίπανση ασβεστίου
Οι βασικές πηγές τροφοδότησης ασβεστίου των οπωροφόρων δένδρων είναι οι εξής:
1. Λίπανση
Με Ασβεστούχο Νιτρική Αμμωνία(26-0-0)των χειμώνα ή με ΝίτροΝορβηγίας (26-0-0+Cao) την άνοιξη.

2. Διαφυλλικός ψεκασμός
Με σκευάσματα ανόργανων ή χηλικών μορφών Ca++ ή μείγματα ιχνοστοιχείων.

Xλωριούχο ασβέστιο ή νιτρικό ασβέστιο.

θειασβέστιο κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου.

Καλά είναι να γίνετε πλήρης εδαφολογική ανάλυση εδάφους και φυλλοδιαγνωστική εξέταση στα κτήματα σας, για να προγραμματίζεται την λίπανση σας.

Χημική καταπολέμηση:
Η καταπολέμηση των μυκητολικών ασθενειών, ξεκινά τον χειμώνα από την πτώση των φύλλων, με την εφαρμογή χαλκούχων σκευασμάτων. Η εφαρμογή αυτή είναι απαραίτητη και πρέπει να επαναληφτεί και πριν το φούσκωμα των ματιών στα μέσα Ιανουαρίου.
Αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για επιθετικούς μύκητες με εμμονή όπως η μονίλια, θα πρέπει να κάνουμε εφαρμογές με διασυστηματικά μία και δύο φορές κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Επίσης να θυμόσαστε πάντοτε, ότι η εναλλαγή δραστικής ουσίας και τρόπου δράσης του μυκητοκτόνου για την αποφυγή ανθεκτικότητας είναι απαραίτητη. Καθώς και η αλλαγή στην κατεύθυνση φοράς ψεκασμού.

Προσοχή!
Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο Τεχνικό Δελτίο μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Σκύδρα, Ιανουάριος 2017
panagiotis G.XAFAKOS/paper_2017
Specialist Fruttologo a focus on Stone Fruit tree
https://www.facebook.com/xafakosp..

Πετρούλα Ν.ΚΟΛΥΜΠΑΡΗ
Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης
Δήμος Σκύδρας

ΠΗΓΕΣ (Διεύθυνση URL):
photo1: http://www.cuencarural.com/img/varias/img14973.jpg
photo2: p.XAF_photo122
http://www.efthymiadis.gr/inst/redestos/gallery/File/%CE%9A+%CE%9D_%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9C%CE%99%CE%91%CE%94%CE%97_%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%20%CE%91%CE%A3%CE%92%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9F%CE%A5.pdf