Η ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής

Ολοκληρωμένη διαχείριση στη φυτική παραγωγή


είναι ένα σύστημα


για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων ποιότητας (κηπευτικών και φρούτων κ.α.)


με την καλύτερη δυνατή προστασία της ανθρώπινης υγείας


και του περιβάλλοντος.


Στόχος της εφαρμογής των συστημάτων ποιότητας


είναι να διατηρηθεί η χρήση χημικών φυτοφαρμάκων στο ελάχιστο

.Με την εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης επιτυγχάνεται :


Η οργάνωση της γεωργικής εκμετάλλευσης με προγραμματισμό της παραγωγής.
Ο έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκομένων παραγωγών
Η μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της ορθολογικής χρήσης των εισροών
Η παραγωγή ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων.
Η προστασία της υγείας παραγωγών και των εργαζομένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Η βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους, η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και η αποτελεσματική φυτοπροστασία σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.Οι επτά κανόνες της ολοκληρωμένης παραγωγής:


1.Για τη φύτευση χρησιμοποιούνται σπόροι -φυτικό υλικό ,ελεγχόμενοι χωρίς να είναι γενετικά τροποποιημένοι ,αλλά καθόλα υγιείς.
2.Κάθε είδος προϊόντος παράγεται με τις ενδεικνυόμενα καλύτερες προϋποθέσεις και φροντίδες ούτως ώστε να έχουμε ένα πολύ καλό τελικό προϊόν που ελέγχετε με αναλύσεις υπολειμμάτων τόσο για την καθαρότητα του όσο και για την προστασία του καταναλωτή .
3.Οι φυτείες και οι οπωρώνες μας (έδαφος, τα δέντρα ,τα φρούτα και τα κηπευτικά) τα διαχειριζόμαστε με φιλοπεριβαλλοντική συνείδηση σε όλα τα στάδια παραγωγής και φροντίδας .
4.Τα παράσιτα μπορεί να καταπολεμηθούν φυσικά όπου αυτό είναι δυνατόν. Για παράδειγμα, οι πασχαλίτσες και άλλα έντομα χρησιμοποιούνται κατά των αφίδων. Η ολοκληρωμένη παραγωγή είναι έτσι μια μέθοδος καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιούνται οι φυσικοί εχθροί των παρασίτων.
5.Ο κάθε παραγωγός υποχρεούται να τηρεί προδιαγραφές λειτουργίας, όπου σύμφωνα με αυτές ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες συντήρησης στα περιβόλια και είναι καταγεγραμμένες λεπτομερώς . Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να υπάρχει ιχνηλασιμότητα στο προϊόν, δηλαδή το προϊόν που φτάνει στον καταναλωτή να γνωρίζουμε ποιος παραγωγός και με ποιο τρόπο το παρήγαγε , την ποιότητα του την ποικιλία του ,αν τα μέτρα που τέθηκαν πραγματοποιήθηκαν και αν αυτά πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές της ολοκληρωμένης καλλιέργειας
6.Η συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές για την καλλιέργεια ολοκληρωμένης αξιολογείτε από πιστοποιητικούς οργανισμούς αναγνωρισμένους σε όλη την Ευρώπη και ανά πάσα στιγμή μπορούν να ελεγχθούν από ευρωπαϊκούς φορείς για την πλήρη εφαρμογή του συστήματος για την Ολοκληρωμένη παραγωγή . Η συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας του προϊόντος και της συσκευασίας, που έχουν ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και την Ελληνική νομοθεσία .
7.Οι εκμεταλλεύσεις με ανεπαρκή αποτελέσματα του ελέγχου εξαιρούνται αυστηρά από το πρόγραμμα για την ολοκληρωμένη γεωργία.
Πληροφορίες

Γεωτεχνικό Τμήμα της 'Ένωσης Ορεστιάδας


τηλ.2552081434 -35-36

 

 

                                        

 Εφαρμόζουμε από το 2000 ,ολοκληρωμένη διαχείριση στις καλλιέργειες της περιοχής μας

με εξαγωγικό κυρίως χαρακτήρα, σε προϊόντα της Ένωσης(αραβόσιτο, βαμβάκι ),

αλλά και σε προϊόντα Ομάδων παραγωγών

(ΑΣΚΓΕ Αρδας ,ΑΣΚΓΕ Βύσσας , ΑΣΠΕΕ Σκόρδου Νέας Βύσσας κ.α.) ,

(σπαράγγι, σκόρδα , μπρόκολο, κ.α.).