Λιπάσματα-Θρέψη φυτών


Η θρέψη των φυτών είναι καθοριστική για την καλή απόδοση των καλλιεργειών
το έδαφος λειτουργεί σαν μια μεγάλη δεξαμενή θρεπτικών στοιχείων ,
που τροφοδοτεί τις καλλιέργειες αλλά δεν είναι ανεξάντλητη ,
το κύριο μέλημα του παραγωγού είναι να διατηρεί τη γονιμότητα του εδάφους -με σωστή λίπανση-
ώστε να έχει υψηλές αποδόσεις , αλλά και γόνιμους αγρούς .
Η Λίπανση με τα βασικότερα στοιχεία, όπως Άζωτο, Φώσφορο και Κάλιο,
σε αφομοιώσιμες από τα φυτά μορφές.
Η Λίπανση με τα βασικότερα ιχνοστοιχεία, όπως σίδηρο, βόριο και ψευδάργυρο,
σε αφομοιώσιμες από τα φυτά μορφές.
Χαρακτηρίζονται από υψηλή αφομοίωση,
υψηλή διαλυτότητα και εξαιρετική κοκκομετρία και
διατίθεται σε εντυπωσιακή και προσεγμένη διάφανη συσκευασία.


Βασικά Λιπάσματα


Βασικά Λιπάσματα


Άζωτο-Φώσφορος

 • 22-11-0 40kg
 • 24-12-0 nutractive 40kg
 • 24-12-0 nutractive BB 500kg
 • 16-20-0 40kg
 • 15-13-0+10 CaO 40kg
 • 15-25-0 Ωmega fert 40kg
 • 18-23-0 Ωmega fert 40kg


 • Σύνθετα Λιπάσματα


  Σύνθετα Λιπάσματα


 • 11-15-15 nutrifer 40Kg
 • 15-15-15 nutrifer 25Kg
 • 18-9-6 40Kg
 • 18-6-14+2Mg+0.3Bo 25Kg
 • 24-6-7+0.3Zn dcd Nu 40Kg
 • 21-8-8+2Mg te 40Kg
 • 14-10-10 te 40Kg
 • 20-10-10 40Kg

 • Σύνθετα Λιπάσματα


 • 11-15-15 te cropc 40Kg
 • 18-6-12+3.6MgO+0.3Bo Panther 25Kg
 • 27-6-6 Leopart 40Kg

 • Σύνθετα Λιπάσματα
 • NovaTec® 20-20-5
  Σύνθεση: 20-20-5+2S+B+Zn 25Kg

 • Σύνθετα Λιπάσματα
 • FERTIBEST 31-5-5
  Σύνθεση: 31-5-5 40Kg

 • Αζωτούχα Λιπάσματα


  Αζωτούχα Λιπάσματα


 • 26-0-0 ασβεστούχος νιτρική αμμωνία 40Kg
 • 27-0-0 ασβεστούχος νιτρική αμμωνία 40Kg
 • 27-0-0 Nutractive 40Kg
 • 33,5-0-0 νιτρική αμμωνία 40Kg
 • 34,5-0-0 νιτρική αμμωνία 40Kg
 • 40-0-0 u flex σταθερ. ουρία 40Kg
 • 46-0-0.ουρία 40Kg

 • Αζωτούχα Λιπάσματα


 • 40-0-0 Amidas 40Kg
 • 34.5-0-0 Νιτρική Αμμωνία


 • Στο εγχειρίδιο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της φυλλοδιαγνωστικής και των αναλύσεων εδάφους και δίνονται πρακτικές οδηγίες για τον τρόπο δειγματοληψίας. Γίνεται παρουσίαση της λίπανσης της μηλιάς και της αχλαδιάς, της ροδακινιάς, βερικοκιάς, κερασιάς και δαμασκηνιάς και τέλος η λίπανση της ακτινιδιάς. Επιπρόσθετα δίνονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη λίπανση πριν απο την εγκατάσταση έως και τη σταδιακή εξέλιξη τους μέχρι την ενηλικίωση.  Γεωτεχνικό – Πρατήρια γεωργικών εφοδίων

  της Ένωσης Ορεστιάδας

  Πατήστε εδώ

  Λίπανση σιτηρών – Φεβρουάριος 2020 πατήστε εδώ