Η Εδαφολογική ανάλυση στην Ένωση

Η Εδαφολογική ανάλυση στην Ένωση

Η Ένωση θέλοντας να διασφαλίσει  την σωστή και έγκυρη λίπανση για τους παραγωγούς της,

προχώρησε στην απόκτηση του αναγκαίου εξοπλισμού ώστε

οι εδαφολογικές αναλύσεις να είναι προσιτές για την αγροτική παραγωγή της περιοχής μας .

  • για να πετύχουμε υψηλές αποδόσεις στις καλλιέργειες αλλά και ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
  • να εντοπίσουμε τυχόν ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων και να δώσουμε λύσεις .
  • να αξιοποιήσουμε τη νέα τεχνολογία στην αγροτική παραγωγή .
  • να επιλέξουμε το κατάλληλο λίπασμα .για κάθε καλλιέργεια, σε κάθε χωράφι .

Πριν την αγορά των λιπασμάτων και την χρήση τους, είναι απαραίτητη η ανάλυση του εδάφους.

Με το καινοτόμο προϊόν και τεχνολογία φασματοσκοπίας,

έχουμε γρήγορα και ακριβή αποτελέσματα.

Η ανάλυση

από την στιγμή που παραλάβουμε τα δείγματα,

την ίδια ημέρα

αποστέλλουμε με email ή μέσω SMS, τα αποτελέσματα.

Οι αγρότες μπορούν να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα για παραπάνω πληροφορίες:

Γραφείο γεωτεχνικού τμήματος: 2552081435, 2552081434 ,2552081436

και email:akoutoukidis@easorest.gr , edrymaki@easorest.gr, stsakiris@easorest.gr

Πρατήριο Ορεστιάδας , Ορέστου 41:2552023318 και email: s.tsakiris88@gmail.com

Πρατήριο Βύσσας , Ν.Βύσσα:2552071647

Πρατήριο Δικαίων , Δίκαια:2556031481

Πρατήριο Θουρίου-Σοφικού, Θούριο:2552031608

Πρατήριο Καβύλης, Καβύλη:2552093590

Πρατήριο Κομάρων, Κόμαρα:2556022148

Πρατήριο Κυπρίνου , Κυπρίνος:2556022980

Πρατήριο Μάνης , Μάνη:2553091281

Πρατήριο Νεοχωρίου , Νεοχώρι :2552092480

Πρατήριο Πενταλόφου , Πεντάλοφος :2556061493

Πρατήριο Πλάτης, Πλάτη:2556051615

Πρατήριο Ριζίων , Ρίζια :2552094314

Πρατήριο Στέρνας , Στέρνα :2552093453 seuaggelou@yahoo.gr

Γραφείο κεντρικής αποθήκης Χειμωνίου : 2552026400