Η εδαφολογική ανάλυση αναγκαία για καλή παραγωγή στα σιτηρά

Η εδαφολογική ανάλυση αναγκαία για καλή παραγωγή στα σιτηρά

όργωμα -δείγμα εδάφους -ανάλυση

Οι εδαφολογικές αναλύσεις στην Ένωση Ορεστιάδας είναι πλέον προσιτές , αξιόπιστες και άμεσες για την αγροτική παραγωγή της περιοχής μας . Είναι ένα εργαλείο στα χέρια των παραγωγών

  • για να πετύχουμε υψηλές αποδόσεις στις καλλιέργειες αλλά και ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
  • να εντοπίσουμε τυχόν ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων και να δώσουμε λύσεις .
  • να αξιοποιήσουμε τη νέα τεχνολογία στην αγροτική παραγωγή .
  • να επιλέξουμε το κατάλληλο λίπασμα .για κάθε καλλιέργεια, σε κάθε χωράφι .

Η ανάλυση

από την στιγμή που παραλάβουμε τα δείγματα,

την ίδια ημέρα

αποστέλλουμε με email ή μέσω SMS, τα αποτελέσματα.

Οι αγρότες μπορούν να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα για παραπάνω πληροφορίες:

Γραφείο γεωτεχνικού τμήματος: 2552081435, 2552081434 ,2552081436

και email:akoutoukidis@easorest.gr , edrymaki@easorest.gr, stsakiris@easorest.gr

Πρατήριο Ορεστιάδας , Ορέστου 41:2552023318 και email: s.tsakiris88@gmail.com

Πρατήριο Βύσσας , Ν.Βύσσα:2552071647

Πρατήριο Δικαίων , Δίκαια:2556031481

Πρατήριο Θουρίου-Σοφικού, Θούριο:2552031608

Πρατήριο Καβύλης, Καβύλη:2552093590

Πρατήριο Κομάρων, Κόμαρα:2556022148

Πρατήριο Κυπρίνου , Κυπρίνος:2556022980

Πρατήριο Μάνης , Μάνη:2553091281

Πρατήριο Νεοχωρίου , Νεοχώρι :2552092480

Πρατήριο Πενταλόφου , Πεντάλοφος :2556061493

Πρατήριο Πλάτης, Πλάτη:2556051615

Πρατήριο Ριζίων , Ρίζια :2552094314

Πρατήριο Στέρνας , Στέρνα :2552093453 seuaggelou@yahoo.gr

Γραφείο κεντρικής αποθήκης Χειμωνίου : 2552026400