Ηλίανθος

Η καλλιέργεια του ηλιάνθου στην περιοχή μας εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί προϊόν Συμβολαιακής Γεωργίας .
Η οργάνωσή μας πρωτοποριακά πήρε τότε την απόφαση να προχωρήσει σε συμβόλαια με τους παραγωγούς ηλιάνθου
και τις βιομηχανίες παραγωγής βιοντήζελ ,της χώρας ,
δίνοντας μια νέα δυναμική στον ηλίανθο που αντιμετώπιζε προβλήματα με την εμπορική του τιμή.


Σήμερα προχωράμε με διασφαλισμένη παραγωγή και διάθεση,

στην τιμή των 370 ευρώ τον τόννο παραγόμενου προϊόντος
.


Χάρη στην συμφωνία του Δ.Σ. της οργάνωσης μας, με τη μεγαλύτερη βιομηχανία βιοντήζελ της χώρας ,
προχωράμε με καλούς οιωνούς ,σε μια χρονιά ικανοποιητική για τους παραγωγούς μας.

Ανακοίνωση σύμβασης ηλιάνθου 2021

BONUS στους παραγωγούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συμβάσεων Ηλιάνθου 2020 ,

παρέχεται η δυνατότητα πίστωσης, της αξίας των εφοδίων, για τα δηλωθέντα στρέμματα σε:
  • Σπόρο υβριδίου ηλίανθου,
  • Λίπασμα που αναλογεί (βασικό, επιφανειακό),
  • Φάρμακα σύμφωνα με την τεχνολογία του υβριδίου.
  •