Ηλίανθος – φροντίδες της καλλιέργειας

Ηλίανθος – φροντίδες της καλλιέργειας

Η καταπολέμηση των ζιζανίων στα ηλιόσπορα ,βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή μας , αυτά που πρέπει να προσέχουμε στην εφαρμογή είναι:

  • η ενδεδειγμένη για τον τύπο του υβρίδιου
  • έγκαιρη εφαρμογή ,στο κατάλληλο στάδιο των φυτών
  • αποτελεσματική, με την σωστή επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων

Κόμαρα – 10 -Μαΐου -2020 παραγωγός Μπακιρτζή Ι. υβρίδιο LG 580

Κόμαρα – 22 -Μαΐου -2020 παραγωγός Μπακιρτζή Ι. υβρίδιο LG 580

Επιφανειακή λίπανση εφαρμόζουμε στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών. Στόχος η γρήγορη ανάπτυξη , η κάλυψη των αναγκών της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία και τελικά η υψηλή παραγωγή . Οι επιλογές που υπάρχουν σε τύπους αζωτούχων λιπασμάτων είναι πολλές , είτε ασβεστούχα , νιτρικά , είτε σταθεροποιημένες ουρίες . Ο τρόπος εφαρμογής είναι γραμμικά με φρεζο-σκαλιστήρι για ταυτόχρονη καταπολέμηση των ζιζανίων και αυλάκωμα.

Οι λιπάνσεις μπορούν να γίνουν και διαφυλλικά, όταν τα φυτά έχουν 8-10 πραγματικά φύλλα, για την ενίσχυση της καλλιέργειας, με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία, όπως είναι το βόριο , ο ψευδάργυρος και το μαγνήσιο.

Κόμαρα – 10 -Μαΐου -2020 παραγωγός Μπακιρτζή Ι. υβρίδιο LG 580
Κόμαρα – 22-Μαΐου -2020 παραγωγός Μπακιρτζή Ι. υβρίδιο LG 580

Η παρουσία ασθενειών όπως αλτερνάρια, φόμωψη,κ.α , στα νεαρά φυτά ηλίανθου , αλλά και η εμφάνιση τους στην ανάπτυξη ,μπορούμε να εφαρμόσουμε μυκητοκτόνα προληπτικά η και θεραπευτικά ,όταν τα φυτά φτάσουν περίπου τα 10-12 φύλλα .