Ηλίανθος- η πορεία της καλλιέργειας – Ιούλιος 2020

Ηλίανθος- η πορεία της καλλιέργειας – Ιούλιος 2020

Η πορεία της καλλιέργειας – Ιούλιος 2020

Τα πρώιμα ηλιοσπορα βρίσκονται πλέον στο γέμισμα του σπόρου , μετά από μια άνοιξη ιδιαίτερα υγρή που έδωσε μια καλή ανάπτυξη στα νεαρά φυτά, ακολούθησε μια μακρά περίοδος ζεστή και ξερή , έτσι τώρα οι απαιτήσεις σε εδαφική υγρασία είναι μεγάλες .

Ήδη σε ξερικά χωράφια, ο μαρασμός των φύλλων και η ξήρανση στα κατώτερα φύλλα δείχνουν ότι η έλλειψη βροχών εδώ και καιρό παρασύρει τις αποδόσεις, σε χαμηλότερα επίπεδα από τα προσδοκώμενα .

Αντίθετα σε χωράφια ποτιστικά , η εικόνα είναι ικανοποιητική με φυτά πράσινα ,με καλό γέμισμα της πίτας και του σπόρου , χωρίς ευτυχώς σοβαρά μυκητολογικά προβλήματα . Αναμένονται καλές αποδόσεις .

Τα όψιμα ηλιοσπορα που η σπορά ακολούθησε καλλιέργειες αρακά ,βρίσκονται σε ανάπτυξη και λίγο πριν την άνθηση, οι απαιτήσεις σε εδαφική υγρασία είναι επίσης μεγάλες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών .Προτείνεται λοιπόν πότισμα για να βελτιώσουμε τις στρεσογόνες συνθήκες του Ιουλίου.

Να υπενθυμίσουμε εδώ στους παραγωγούς μας που έχουν συνάψει σύμβαση ενεργειακού ηλιάνθου,

ότι κατά τη συγκομιδή και παράδοση του προϊόντος, θα τηρηθούν κατά γραμμα οι όροι και οι προδιαγραφές της σύμβασης .

Σχετικά με τις προδιαγραφές που προβλέπονται βάσει της σύμβασης ενεργειακού ηλιάνθου 2020 ,

αυτές που ενδιαφέρουν τον παραγωγό κατά την παράδοση του ηλιόσπορου είναι

ανώτατο ποσοστό εμπεριεχόμενης υγρασίας 9%

ξένων υλών 2% και

για παράδοση στον τόπο συγκέντρωσης της περιοχής του παραγωγού.