Επιστροφή (Φ.Π.Α.) έτους 2020

Επιστροφή (Φ.Π.Α.) έτους 2020

Οι παραγωγοί που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς,  προκειμένου να λάβουν την επιστροφή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) έτους 2020, θα πρέπει

Να προσκομίσουν

τα τιμολόγια του έτους 2020 στα οποία θα αναγράφεται η λέξη «Για τον παραγωγό ή πελάτη».

Φωτοτυπίες ή αντίγραφα τιμολογίων δε γίνονται δεκτά.

Η προσκόμιση των τιμολογίων θα γίνεται στα γραφεία του ΚΕΑ Ορεστιάδας

Κεντρικά Γραφεία Ένωσης – Σκρά 19  στην Ορεστιάδα                                                                                     Τηλ. 2552081452 , 81454

στο Υποκατάστημα της Ένωσης στα Δίκαια Έβρου                                                                                            Τηλ. 2556031481

Ημερομηνίες υποβολής από 27 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2021