Δηλώσεις καλλιέργειας

Στον κρίσιμο για τους αγρότες τομέα των ενισχύσεων η Ένωση Ορεστιάδας λειτουργεί υποδειγματικά, ολοκληρώνοντας κάθε φορά έγκαιρα και με τη δέουσα υπευθυνότητα τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να μην υπάρχει η πιθανότητα καθυστέρησης που να οφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις απ’ τη δική μας πλευρά.

Κατά κύριο λόγο, το Τμήμα Επιδοτήσεων, με το πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που διαθέτει, αναλαμβάνει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, την Εξισωτική Αποζημίωση και την Επιστροφή ΦΠΑ., με βάση το νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο που διέθεσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη χρήση συγκεκριμένου λογισμικού.Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιδοτήσεων και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) είναι στην ουσία ένα είδος αγροτικού κτηματολογίου,

που αναφέρεται σ’ αυτόν που εκμεταλλεύεται τα αγροτεμάχια.

Δημιουργήθηκε με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, προκειμένου οι κοινοτικές επιδοτήσεις-ενισχύσεις να καταλήγουν στους πραγματικούς δικαιούχους.

Ο εντοπισμός, η κωδικοποίηση και η ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων πραγματοποιείται από τα εκπαιδευμένα συνεργεία της Ένωσης Ορεστιάδας και

το οργανωμένο Τμήμα ΦΠΑ συγκεντρώνει και καταχωρεί όλα τα τιμολόγια επιστροφής φόρου πώλησης αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών

,

αναλαμβάνοντας τη σχετική διαδικασία για την επιστροφή του ποσού που δικαιούται κάθε παραγωγός.Η Ένωση Ορεστιάδας είναι πρωτοπόρος και στον τομέα αυτό, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ, .

Πιο συγκεκριμένα, συλλέγει, επεξεργάζεται και καταχωρεί τις αιτήσεις-δηλώσεις Καλλιέργειας Εκτροφής ΕΛΓΑ των παραγωγών και στη βάση αυτών αποδίδονται οι ανάλογες επιδοτήσεις, άμεσες και έμμεσες.Η διαδικασία του ΟΣΔΕ είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να ακολουθήσουν οι αιτήσεις ενεργοποίησης δικαιωμάτων που υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο οι αγρότες.

Η εμπειρία και η καλή οργάνωση που διαθέτει η Ένωση Ορεστιάδας συμβάλουν στην ταχεία ολοκλήρωση, με ευεργετικές συνέπειες για τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής.Στο δύσκολο κομμάτι του ΟΣΔΕ δεν επιτρέπονται λάθη

Επικοινωνία: 2552081454