Βιολογικές Καλλιέργειες

Βιολογικές Καλλιέργειες

Η Ένωση Α.Σ. Ορεστιάδας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι από Τρίτη 24-1-2017 και έως 22-02-2017 ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του μέτρου 11 – Βιολογικές Καλλιέργειες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 .

Οι ενδιαφερόμενοι βιοκαλλιεργητές για τη σύνταξη του φακέλου τους να απευθύνονται στο Γεωτεχνικό Τμήμα της Ε.Α.Σ. στα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης στην Ορεστιάδα .