Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για τη συγκέντρωση βάμβακος εσοδείας 2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για τη συγκέντρωση βάμβακος εσοδείας 2020

cotton grows on the field. cotton field and blue sky.

     Ορεστιάδα 1 – 10 – 2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο  Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας

«Η ΕΝΩΣΗ»

α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

ότι για τη συγκέντρωση βάμβακος εσοδείας 2020 θα συνεργαστεί με τα παρακάτω εκκοκκιστήρια:

  • ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Ι.Κ.Ε.
  • ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.,
  • ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε. και
  • ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε.

Τα αποθηκευτικά κέντρα της ΕΝΩΣΗΣ όπου θα παραλαμβάνεται το προϊόν είναι τα εξής:

  • Αποθήκη Βάλτου, Ριζίων, Ορμενίου, Καρωτής
  • Silos Στέρνας, Πλάτης, Θουρίου, Κυπρίνου και Ορεστιάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι παραγωγοί να απευθύνονται στα τηλέφωνα:  στην Ορεστιάδα 2552081459, στα Δίκαια 2556031481 και στα αποθηκευτικά κέντρα της ΕΝΩΣΗΣ.