ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Επιστροφής Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Επιστροφής Φ.Π.Α.

Η Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμένων Ορεστιάδας

ανακοινώνει:

ότι οι παραγωγοί που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς , προκειμένου να λάβουν την επιστροφή Φόρου Προστεθιμένης Αξίας (Φ.Π.Α.) έτους 2016, πρέπει:

  • Να προσκομίσουν τα τιμολόγια του έτους 2016, στα οποία θα αναγράφεται η λέξη “Για τον παραγωγό ή πελάτη”.
  • Φωτοτυπίες ή αντίγραφα τιμολογίων δε γίνονται δεκτά.
  • Η προσκόμιση των τιμολογίων θα γίνεται στα γραφεία του ΚΕΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κεντρικά Γραφεία Ένωσης – Σκρά 19 και στο Υποκατάστημα Δικαίων ), από 23 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου.