Ανακοίνωση για την καλλιέργεια του ηλιάνθου 2020

Ανακοίνωση για την καλλιέργεια του ηλιάνθου 2020

Από το διοικητικό συμβούλιο του Α.Σ.Δ. Ένωσης Ορεστιάδας ,

Ανακοινώνεται

ότι η καλλιέργεια του ηλιάνθου στην περιοχή μας εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί προϊόν Συμβολαιακής Γεωργίας, με πρωτοπόρο την οργάνωση μας από την πρώτη στιγμή .

Η Ένωση Ορεστιάδας διαβεβαιώνει τους παραγωγούς που έχουν συνάψει με την οργάνωση μας ,σύμβαση ενεργειακού ηλίανθου 2020, ότι και φέτος θα τηρηθούν όλοι οι όροι της σύμβασης χωρίς καμία παρέλκυση δηλ.

η τιμή παραγωγού 370 ευρώ ανά τόνο (0,37 ευρώ το κιλό)

με ανώτατο ποσοστό εμπεριεχόμενης υγρασίας 9%

και ξένων υλών 2% κ.α.

Η Ένωση Ορεστιάδας

  • με τις υποδομές που διαθέτει είναι ο πιο σημαντικός φορέας στην διακίνηση του ηλιόσπορου
  • με αποθηκευτικούς χώρους σε όλη την περιφέρεια Ορεστιάδας .
  • την κατάλληλη μηχανοργάνωση στη διαδικασία των συμβάσεων, στην εξόφληση των παραγώγων κ.α.
  • την εμπειρία του προσωπικού της στη συγκέντρωση αλλά και τη σωστή συντήρηση των αγροτικών προϊόντων.
  • την μεγάλη εμπιστοσύνη και συμμετοχή των παραγωγών στο πρόγραμμα συμβάσεων .
  • καλύπτει με συμβάσεις την πλειοψηφία των στρεμμάτων της περιοχής .