Αίτημα για ένταξη της καλλιέργειας ηλιάνθου – ελαιοκράμβης στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις της Νέας ΚΑΠ

Αίτημα για ένταξη της καλλιέργειας ηλιάνθου – ελαιοκράμβης στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις της Νέας ΚΑΠ

Η επιστολή του προέδρου της Ένωσης Ορεστιάδας κ.Λ. Κουμπρίδη , προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μ. Βορίδη …

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αρ. Πρωτ. 963
Α.Μ.0102022 Ορεστιάδα 14 – 9 – 2020

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ κ. ΒΟΡΙΔΗ ΜΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,


Ο ηλίανθος και η ελαιοκράμβη αποτελούν βασικές καλλιέργειες για
την περιοχή του Βορείου Έβρου.

Είναι οι μόνες εναλλακτικές λύσεις στην αμειψισπορά των καλλιεργειών της περιοχής, διότι εμποδίζουν τη μονοκαλλιέργεια του βαμβακιού και του σκληρού σιταριού, αφού έχει εκλείψει από την περιοχή μας η καλλιέργεια των τεύτλων, ενώ και η
καλλιέργεια του αραβοσίτου τείνει να εξαφανιστεί.


Επίσης η αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων με ηλίανθο και
ελαιοκράμβη για την περιοχή μας βοηθά στην παραγωγή μελιού, εξαιτίας
της διαφορετικής εποχής ανθοφορίας τους, αφού όλο και περισσότεροι
αγρότες στρέφονται προς την μελισσοκομία.


Για τους παραπάνω λόγους, υποβοηθείται η διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής μας και δίνεται και επιπλέον κίνητρο ενασχόλησης νέων αγροτών με τη γεωργία.

Η ένταξη τους στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις της Νέας ΚΑΠ είναι υψηλής σημασίας για
οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντολογικούς λόγους.

Κοινοποίηση: κ.κ. Βουλευτές Έβρου

ΜΕ ΤΙΜΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ Χ. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ