Επιστροφή (Φ.Π.Α.) έτους 2019

Επιστροφή (Φ.Π.Α.) έτους 2019

 

Οι παραγωγοί που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς,  προκειμένου να λάβουν την επιστροφή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) έτους 2019, θα πρέπει

Να προσκομίσουν

τα τιμολόγια του έτους 2019, στα οποία θα αναγράφεται η λέξη «Για τον παραγωγό ή πελάτη».

Φωτοτυπίες ή αντίγραφα τιμολογίων δε γίνονται δεκτά.

Η προσκόμιση των τιμολογίων θα γίνεται στα γραφεία του ΚΕΑ Ορεστιάδας

Κεντρικά Γραφεία Ένωσης – Σκρά 19  στην Ορεστιάδα                                                                                     Τηλ. 2552081452 , 81454

στο Υποκατάστημα της Ένωσης στα Δίκαια Έβρου                                                                                            Τηλ. 2556031481

 

 

Ημερομηνίες υποβολής από 27 Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου 2020