Δικαιολογητικά Δήλωσης Καλλιέργειας 2020

Δικαιολογητικά Δήλωσης Καλλιέργειας 2020

KEA ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Οι παραγωγοί μας για να ολοκληρώσουν  την  δήλωση καλλιέργειας του 2020 να έχουν υπόψη τους ότι θα χρειαστούν τα παρακάτω .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ     2020

 • Κωδικός υποβολής για Πύλη μέσω ΤΑΧΙS από τον λογιστή.
 • Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή

διαβατήριο

 • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου της τράπεζας .
 •  Αντίγραφο βιβλιαρίου ασφάλισης (ΟΓΑ, ΙΚΑ, κτλ.) + ΑΜΚΑ
 •  Στοιχεία επικοινωνίας : αριθμός κινητού και e-mail (ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο)

 • Αντίγραφα ηλεκτρονικών ή χειρόγραφων ενοικιαστηρίων με δύο

γνήσια υπογραφής (με τα αντίστοιχα Α.Τ.ΑΚ. των αγροτεμαχίων)

 •  Αντίγραφο τελευταίου Ε9 (ηλεκτρονικό 2019 ή 2020)
 • Πρωτότυπα τιμολόγια (ή φωτοαντίγραφα με σφραγίδα του

καταστήματος ) και καρτέλες πιστοποιημένου σπόρου σκληρού

σίτου και βαμβακιού.

 • Σύμβαση ηλίανθου – ελαιοκράμβης – ζαχαρότευτλων.
 • Μητρώο Βοοειδών (προαιρετικό)
 •  Αντίγραφο παλαιού και νέου μητρώου κτηνοτροφικής

εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων ενημερωμένο μέχρι 15 Μαΐου.

 • Βεβαίωση συμμόρφωσης για όσους είναι ενταγμένοι στο

πρόγραμμα βιολογικών.

 •  Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών.
 • Αριθμός απόφασης δάσωσης γεωργικών γαιών.
 •  Έγγραφη συγκατάθεση Κανονισμού Γενικής Προστασίας

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    Στο δύσκολο κομμάτι του ΟΣΔΕ δεν επιτρέπονται λάθη

  Επικοινωνήστε  μαζί μας : 2552081454